Ich will als Ausländer nach Ungarn einreisen. Aber wie?

Übersetzung der Informationen

der Ungarischen Staatspolizei von der Webseite

www.police.hu

Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18-án megszüntette és az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. A járványügyi készültség időszakára a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére történő belépésére a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései 2020. szeptember 1-jétől módosított tartalmú korlátozó szabályokat határoznak meg.

Nach der ersten Phase der Koronakrise wurde in Ungarn am 18. Juni 2020 eine „Allgemeine Bereitschaft wegen drohender Seuche“ eingeführt. Ab 1. September gelten neue Regelungen, die die Einreise von Ausländern ins Land wesentlich beschränken.

A Korm. rendelet 5. §-a alapján nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

Im Sinne der Regierungsverordnung Nr. 5. dürfen nichtungarische Staatsbürger in das Staatsgebiet — mit den im Gesetz und der Regierungsverordnung festgestellten Ausnahmen — nicht einreisen.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az 5. §-ban meghatározott rendelkezések alól a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést adhat.

Eine Befreiung, also eine Genehmigung zur Einreise muss von der Landespolizeidirektion oder bei Ankunft auf dem Flughafen bei der Polizeidirektion des 18. Stadtbezirks von Budapest beantragt werden.

A belépési korlátozás alóli felmentésre irányuló kérelem kizárólag elektronikus úton, magyar vagy angol nyelven,
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

Der Antrag muss auf Ungarisch oder Englisch gestellt werden. Zur Einreichung gibt es mehrere Möglichkeiten:

a/ elektronisches Formblatt vom eigenen Firmenkontakt / Kundenzugang herunterladen, ausfüllen und hochladen / versenden.

b/ von der Webseite der ungarischen Staatspolizei das Formblatt herunterladen, ausfüllen und hochladen / versenden.

A belépési korlátozás alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására a méltányossági kérelem beutazáshoz űrlapon van lehetőség.

Die Genehmigung kann auf dem Formblatt „méltányossági kérelem beutazáshoz“ beantragt werden.

A beutazási kérelem elbírálásáról szóló határozattal szembeni fellebbezés benyújtására a fellebbezés Magyarországra történő beutazási kérelem elbírálása tárgyában hozott döntéssel szemben űrlapon van lehetőség.

Gegen die Entscheidung der Polizei kann auf dem Formblatt „méltányossági kérelem beutazáshoz” Einspruch erhoben werden.

Englische Version von der Webseite

On 18 June 2020, the Government of Hungary terminated the state of danger, announced on 11 March 2020, and introduced the state of disease control preparedness by announcing a state of healthcare emergency. For the duration of the state of disease control preparedness, the entering of foreign citizens from abroad to Hungary in passenger traffic is subject to restrictions laid down in Government Decree No. 408 of 2020 (VIII. 30.) on travel restrictions during the state of disease control preparedness.

An appeal against the decision concerning the entry request can be lodged by using a form called “Appeal against the decision on assessing the request to enter Hungary”.

The request and the appeal can only be lodged electronically in Hungarian or English language, by using the standard forms.

Lajos Káposzta – Eva-Marie Meißner 

Info und Hilfe: 0036209466727

Unser früherer Artikel