Neuer deutscher Vorstand im Komitat Bács-Kiskun

Der Verband der Deutschen Selbstverwaltungen des Komitats Bács-Kiskun hat auf seiner konstituierenden Sitzung am 28. August 2020 mit den Beschlüssen 11/2020, 12/2020 und 13/2020 aufgrund der Satzung für 5 Jahre befristet, jedoch laut des Gesetztes über das Wahlverfahren (2013/XXXVI, § 309, Abs. (1)) bis spätestens 150 Tage nach der Wahl der Nationalitätenselbstverwaltungen folgenden Vorstand gewählt:

Vorsitzender: Josef Manz (Baje / Baja).
Stellvertretende Vorsitzende: Hans Glasenhardt (Deutsche Selbstverwaltung des Komitats Bács-Kiskun) und Hedwig Heffner (Gara).

Weitere Vorstandsmitglieder: Eva Krausz (Nadwar / Nemesnádudvar), Enikő Várhelyi (Hajosch / Hajós), Annamária Végh-Kanyó (Wikitsch / Bácsbokod), Csaba Vörös (Waschkut / Vaskút).

A Német Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 2020. augusztus 28-án megtartott tisztújító közgyűlése 11/2020, 12/2020 és 13/2020 határozataival az alapszabály értelmében öt év határozott időre, de legfeljebb a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők soron következő általános választására kitűzött napot követő 150. napig az alábbi elnökséget választotta meg:

Elnök: Manz József (Baja).

Alelnökök: Glasenhardt János (Bács-Kiskun Megyei Német Önkormányzat) és Heffner Hedvig (Gara). 

További elnökségi tagok: Krausz Éva (Nemesnádudvar), Várhelyi Enikő (Hajós), Véghné Kanyó Annamária (Bácsbokod), Vörös Csaba (Vaskút).

Unser Artikel über ungarndeutsches Leben