Schorokscharer Grundschule wird deutsch — A soroksári iskola hazai német fenntartásba kerül

Schorokscharer Grassalkovich-Grundschule soll in die Trägerschaft der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen kommen. LdU-Vollversammlung beriet sich online.

Átvenné a soroksári Grassalkovich Általános Iskolát a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Online tanácskozott az MNOÖ közgyűlése.

Dem Novembertreffen der Vollversammlung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen ähnlich wurde auch die im Februar fällige Tagung des Gremiums wegen des Corona-Notstandes als eine Online-Besprechung einberufen. Ibolya Hock-Englender, die Vorsitzende der LdU berichtete somit am 20. Februar via Zoom über aktuelle Angelegenheiten, in denen den Aufgaben- und Wirkungsbereich der Vollversammlung ausübend auch diesmal sie selber die nötigen Beschlüsse zu fassen hat. Der Fokus der Beratung lag auch diesmal auf Bildungsangelegenheiten: Die LdU gab ihre Zustimmung zur Übernahme weiterer Schulen und Kindergärten in die Trägerschaft von örtlichen deutschen Selbstverwaltungen, und plant selber eine deutsche Nationalitätengrundschule in Budapest zu übernehmen, um auch in der Hauptstadt ein komplettes ungarndeutsches Bildungszentrum zustande bringen zu können.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet továbbra sem tette lehetővé a személyes találkozást, így a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének februári ülésén a testület – a tavaly novemberi alkalomhoz hasonlóan – online tanácskozott. Englenderné Hock Ibolya MNOÖ-elnök a február 20-i megbeszélésen számolt be mindazokról az aktualitásokról, amelyekről a közgyűlés feladat- és hatáskörét egyszemélyben gyakorolva neki kell határoznia. A döntéselőkészítő tanácskozás egyik központi témája ismét az oktatásügy volt: a közgyűlés egyetértett további óvodák és iskolák települési német önkormányzatok általi átvételével, valamint abban is megállapodott, hogy felhatalmazást ad az elnöknek ahhoz, hogy kezdeményezze egy budapesti általános iskola fenntartói jogai átvételét azzal a céllal, hogy a fővárosban is létrejöhessen egy az országos német önkormányzat által fenntartott magyarországi német oktatási központ.

Einer noch strengeren Kriterienliste müssten demnächst Nationalitätenselbstverwaltungen und Bildungseinrichtungen entsprechen, die in Zukunft als Träger bzw. übernommene Institutionen zusammenarbeiten wollen; Ziel sei, über die finanziellen Vorteile hinaus ein hohes fachliches Niveau zu sichern, das letztendlich zu noch besseren Deutschkenntnissen der Kinder und Jugendlichen führe – hieß es an der Online-Konsultation, an der die Landesselbstverwaltung auf Vorschlag ihres Bildungsausschusses ihre Zustimmung zur Übernahme der Kindergärten und Grundschulen von Lantschuk (Komitat Branau) und Kischludt (Komitat Wesprim) erteilte. Nach der Umsetzung dieser Projekte liegt die Zahl der von örtlichen deutschen Selbstverwaltungen übernommenen Institutionen bei 66.

Auch die LdU selbst plant als Institutionsträger den nächsten Schritt zu wagen: Die Reihe der ungarndeutschen Bildungszentren in Fünfkirchen, Werischwar und Baja soll nun auch durch eines in der Hauptstadt ergänzt werden. Der Prozess der Übernahme der Antal-Grassalkovich-Grundschule im 23. Bezirk (Schorokschar) wurde bereits in die Wege geleitet. Man beabsichtigt, diese derzeit 640 Schülerinnen und Schüler unterbringende Grundschule mit dem bereits 2015 übernommenen Deutschen Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim (DNG) zusammenzulegen, um auch in Budapest einen deutschen Nationalitätenbildungsweg von der 1. Klasse bis zum Abitur anbieten zu können.

Tovább szigorodnak azok a kritériumok, amelyeknek az oktatási-nevelési intézményeket átvenni szándékozó német nemzetiségi önkormányzatoknak, valamint az átveendő óvodáknak-iskoláknak meg kell felelniük a fenntartóváltáshoz. A szigorítás célja a pénzügyi előnyök mellett a magas szakmai színvonal biztosítása, ami végső soron a gyermekek és fiatalok még jobb nyelvtudását eredményezheti – hangzott el az online tanácskozáson, melyen az oktatási bizottság javaslatára az MNOÖ közgyűlése egyetértett Lánycsók (Baranya megye) és Kislőd (Veszprém megye) iskolájának és óvodájának az adott települési német önkormányzat általi átvételével. Amennyiben az említett kezdeményezések sikerrel járnak, 66-ra bővül a települési német önkormányzatok által átvett nevelési-oktatási intézmények száma.

Az MNOÖ maga is további intézményfenntartói lépést tervez: az általa teljes egészében, illetve részben fenntartott oktatási központok sorát egy továbbival kívánja bővíteni. Pécs, Pilisvörösvár és Baja mellett egy újabb komplexum jöhet létre, mégpedig a fővárosban. A Grassalkovich Antal Általános Iskola (Bp. 23. ker., Soroksár) átvétele már megkezdődött, a cél az, hogy a jelenleg 640 tanulót számláló általános iskola és az immár 2015 óta az országos német önkormányzat által fenntartott Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (DNG) összevonásával Budapesten is biztosítható legyen a német nemzetiségi oktatás az általános iskola első osztályától kezdve egészen az érettségiig.

An der virtuellen Beratung informierten alle Expertengremien der LdU – so der Ausschuss für Kultur und Medien, der Bildungsausschuss, der Jugendausschuss, der Finanz- und Kontrollausschuss, sowie der Entscheidungsausschuss für Öffentliche Beschaffungen – über ihre Tätigkeiten im Jahr 2020. Aus allen Berichten ging hervor, dass trotz Pandemiesituation zahlreiche Angelegenheiten gehandhabt, eine Vielzahl von Projekten durchgeführt und viele zukunftsweisende Initiativen ergriffen werden konnten.

A virtuális tájékoztatón az MNOÖ bizottságai – így a kulturális és médiabizottság, az oktatásügyi, az ifjúsági, a pénzügyi és ellenőrző bizottság, valamint a közbeszerzési döntőbizottság – is beszámoltak a tavalyi tevékenységükről. A tudósításokból kiderült, hogy az említett testületek a járványhelyzet ellenére is számos ügyet és feladatot láttak el, ezen kívül pedig sok projektet is sikerült lebonyolítaniuk, melyek segítségével több előremutató kezdeményezést támogattak.

Das höchste Gremium der Ungarndeutschen wurde auch über den Plan der öffentlichen Beschaffungen der Landesselbstverwaltung für das Jahr 2021 unterrichtet: Die von der LdU geplanten Investitionen, die dieses Jahr entweder begonnen oder bereits vollendet werden, sind die Sanierung des Kindergartens des von der LdU getragenen Valeria-Koch-Bildungszentrums in der Szőnyi Straße Fünfkirchen, die Modernisierung des Deutschen Hauses in Wesprim, die komplette Erneuerung des Lenau Hauses in Fünfkirchen, Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an der Grundschule und am Gymnasium des Valeria-Koch-Bildungszentrums, sowie die Sanierung des Sitzes der LdU in der Júlia Straße in Budapest. Erst in der Planungsphase befinden sich Investitionsprojekte am Friedrich-Schiller-Gymnasium zu Werischwar und am DNG. All die Investitionen betreue die hauptberufliche stellvertretende Vorsitzende, Olivia Schubert – ging aus einem Bericht hervor, der die Tätigkeiten der Vorsitzenden und ihrer erstrangigen Vertretung zusammenfasste.    

Az ülésen a magyarországi németek legfelsőbb grémiumát a 2020-as esztendő közbeszerzési terveinek részleteiről is tájékoztatták. Az MNOÖ tervezett beruházásai, melyek ezévben kezdődnek, illetve zárulnak, a következők: Az MNOÖ fenntartásában lévő, a Koch Valéria Iskolaközponthoz tartozó pécsi Szőnyi utcai óvoda felújítási munkálatai, a Veszprémi Német Ház korszerűsítése, a pécsi Lenau Ház teljeskörű felújítása, a Koch Valéria Iskolaközpont általános iskolájának és gimnáziumának felújítása, korszerűsítése, valamint az MNOÖ budapesti, Júlia utcai székházának felújítása. További beruházások előkészítése is zajlik, mégpedig a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumban, valamint a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban. A fejlesztések mindegyikét Schubert Olívia, az MNOÖ főállású elnökhelyettese felügyeli – derült ki az elnök és helyettese beszámolójából.    

Auch Emmerich Ritter nahm die Online-Besprechung zum Anlass, um über seine wichtigsten Tätigkeiten seit der letzten Tagung der Vollversammlung zu berichten. Der Parlamentsabgeordnete unterstrich in seinem Exposee vor allem die Erhöhung der staatlichen Förderungen: Laut Ritter erhielten in diesem Jahr 62 Institutionen, getragen von 42 deutschen Selbstverwaltungen insgesamt 1,3 Milliarden Forint für Sanierung und Modernisierung, und zu dieser Summe kämen noch insgesamt 500 Millionen Forint aus dem Topf „Ungarische-Dörfer-Programm“ (Magyar Falu Program) hinzu. Abgeordneter Ritter führe derzeit eine Erhebung bezüglich der obligatorischen Übernahme der Immobilien der von deutschen Selbstverwaltungen getragenen Institutionen durch, und arbeite bereits an der Vorbereitung des Haushaltsgesetztes für das kommende Jahr.

Ritter Imre is tájékoztatást adott a legutóbbi hasonló tanácskozás óta végzett tevékenységéről. Az országgyűlési képviselő összefoglalójában kiemelten foglalkozott az állami támogatások mértékének növekedésével: elmondása szerint ebben az évben 42 német önkormányzat által fenntartott 62 intézmény részesült összesen 1,3 milliárd forint támogatásban, amit intézményfejlesztésre és felújításra fordíthatnak, és amely összeghez a Magyar Falu Programból összesen további 500 millió forint támogatás is társul. Ritter Imre elmondta továbbá, hogy jelenleg felmérést végez a német önkormányzatok által fenntartott intézmények kötelezően átveendő ingatlanjai ügyében, és hogy már a következő évi költségvetési törvény előkészítésén dolgozik.

Vorsitzende Hock-Englender informierte darüber, dass schon bald das einheitliche und umfassende Corporate Design der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen vorliege, sprach auch die auf den Herbst 2022 aufgeschobene Volkszählung an, und behandelte bereits die ebenfalls nächstes Jahr fälligen Parlamentswahlen. Über die Vorbereitung auf diese gravierenden Ereignisse hinaus müsse man sich zusehends auch um die Evaluierung der 2015 erstellten Strategie der Landesselbstverwaltung widmen – unterstrich die LdU-Chefin, damit sich Expertengruppen an ab der zweiten Jahreshälfte um die Planung der Fortsetzung kümmern können.

Die nächst geplante Diskussion der Vollversammlung der LdU ist für den Mai vorgesehen.

Englenderné Hock Ibolya tájékoztatta a résztvevőket, hogy hamarosan elkészül az MNOÖ egységes és átfogó arculati kézikönyve, valamint kitért a 2022 őszére halasztott népszámlálásra és a jövőre esedékes parlamenti választásokra is. Ezen felül emlékeztetett arra, hogy az említett eseményekre való felkészülés mellett belátható időn belül szükség lesz arra, hogy kiértékeljék az országos német önkormányzat 2015-ben készült stratégiáját, hogy a szakértői csoportok az ebből nyert információkkal felvértezve kidolgozhassák a folytatás menetét.

A következő tanácskozást az MNOÖ közgyűlése várhatóan ez év májusában tartja.

Festgala der Ungarndeutschen – Ünnepi Gálaműsor 2021