Valeria Koch Preis – Javaslatok a Koch Valéria Díjra

Haben Sie Vorschläge zu Kandidaten?

Der Bildungsausschuss und der Jugendausschuss der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU) erwarten Vorschläge für den „Valeria-Koch-Preis“ 2021. Prämiert werden können für vielseitige nationalitätenspezifische Aktivitäten einerseits höchstens drei ungarndeutsche MittelschülerInnen der letzten zwei Jahrgänge, andererseits höchstens zwei ungarndeutsche Absolventinnen/Absolventen (Bachelor, Master und ungeteilte Ausbildung) hochschulischer und universitärer Einrichtungen für ihre hervorragende Diplomarbeit mit ungarndeutscher Themenstellung (in deutscher/ungarischer Sprache), die ihr Studium im Jahr 2020 beendet haben.

Die Nominierung erfolgt bei MittelschülerInnen durch die betreffende Bildungseinrichtung.

Bei Absolventen von Hochschulen und Universitäten werden Eigenbewerbungen erwartet, unterstützt durch ein Empfehlungsschreiben vom Lehrstuhl/Institut und/oder vom Konsulenten.

Vorschläge für geteilte Preise werden nicht akzeptiert. Mit dem „Valeria-Koch-Preis“ können nur Angehörige der ungarndeutschen Nationalität ausgezeichnet werden.

 Dem Vorschlag sind beizufügen:

 – Mittelschüler:

 1. a) tabellarischer Lebenslauf
 2. b) Empfehlung der Deutschen Selbstverwaltung des Heimatortes und/oder eines ungarndeutschen Vereins mit

              Begründung

 1. c) Kopie des letzten Zeugnisses – erwartet wird eine gute schulische Gesamtleistung (Durchschnitt: min. 4,0), gute

Leistung im Fach Deutsche Sprache/Deutsche Sprache und Literatur (Note 4), gute Beurteilung in Benehmen

             und Fleiß

 1. d) ein Aufsatz über die Tätigkeiten im ungarndeutschen Bereich mit Blick auf die Zukunft von 1-2 DIN A/4 Seiten
 2. e) Privatanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

– Absolventen:

 1. a) tabellarischer Lebenslauf
 2. b) Empfehlung der Deutschen Selbstverwaltung des Heimatortes und/oder eines ungarndeutschen Vereins mit

              Begründung

 1. c) Empfehlung des Lehrstuhls
 2. d) die Diplomarbeit sowie ihre Beurteilung durch den Konsulenten (Diplomarbeit sowohl in origineller Form, als auch als PDF-Datei)
 1. e) eine deutschsprachige Zusammenfassung der Diplomarbeit von 1-2 DIN A/4 Seiten
 2. f) ein Aufsatz über die Tätigkeiten im ungarndeutschen Bereich mit Blick auf die Zukunft von 1-2 DIN A/4 Seiten
 3. g) Privatanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Die Vorschläge sind in deutscher Sprache bei der Geschäftsstelle der LdU (1026 Budapest, Júlia Str. 9., Postanschrift: 1537 Budapest, Pf. 348.) bis zum 15. Oktober 2020 einzureichen. Zum Auswahlverfahren gehört bei den MittelschülerInnen ein kurzes Gespräch zum Kennenlernen ihrer Verbundenheit zum Ungarndeutschtum und ihrer deutschen Sprachkenntnisse, zu dem die Kandidaten – die den oben aufgezählten Kriterien entsprechen – nach dem Einsendeschluss eingeladen werden.

Die Preisübergabe findet im Rahmen der LdU-Landesgala 2021 am „Tag der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen“ in Budapest statt.

Unser früherer Artikel

Pályázati felhívás: „Koch Valéria-díj“ 2021

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Bizottságai javaslatokat várnak a 2021. évi Koch Valéria-díj díjazottjaira. A díj célja legfeljebb három, a középiskola utolsó két évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diák elismerése a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységükért, illetve legfeljebb kettő a felsőoktatásban alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben 2020-ban végzett magyarországi német hallgató elismerése kiváló, magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért (német/magyar nyelven).

Középiskolások esetében a nevezés az érintett oktatási intézmény feladata.

Felsőoktatási intézményben végzettek esetében a hallgató egyénileg pályázik a tanszék/intézet és/vagy a konzulens ajánlásával.

A díjak megosztására nincs lehetőség. A Koch Valéria-díjat csak a magyarországi német nemzetiséghez tartozók kaphatják meg.

A javaslathoz a következő mellékleteket kell csatolni:

 – Középiskolások esetében:

 1. a) táblázatos önéletrajz
 2. b) lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással
 3. c) a legutóbbi év végi bizonyítvány másolata – feltétel a jó tanulmányi eredmény (min. 4,0-es átlag), jó teljesítmény német nyelv/német nyelv és irodalom tantárgyban (4), jó magatartás és szorgalom)
 4. d) egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre
 5. e) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe

 – Végzős hallgatók esetében:

 1. a) táblázatos önéletrajz
 2. b) lakóhely szerinti német nemzetiségi önkormányzat és/vagy egy magyarországi német egyesület ajánlása indoklással
 3. c) a tanszék ajánlása
 4. d) a szakdolgozat és annak konzulensi értékelése (a szakdolgozat eredetiben és pdf formátumban is)
 5. e) egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű német nyelvű összefoglaló a szakdolgozatról
 6. f) egy 1-2 A4-es oldalnyi terjedelmű fogalmazás a német nemzetiségi területen kifejtett tevékenységeiről kitekintéssel a jövőre
 7. g) pályázó otthoni címe, telefonszáma, e-mail címe

A javaslatokat német nyelven, 2020. október 15-ig az MNOÖ Hivatalának (1026 Budapest, Júlia u. 9., Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 348.) kell benyújtani. A kiválasztáshoz tartozik a középiskolások esetében egy beszélgetés is a jelöltek német nemzetiségi elkötelezettsége és német nyelvtudása megismerése céljából, melyre a jelölteket – akik a fenti követelményeknek megfelelnek – a beküldési határidő lejártát követően hívjuk meg.

A díjak átadására az MNOÖ 2021. évi Országos Gáláján, a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, Budapesten kerül sor.