Gedanken zum Jahr 2023 – Gondolatok a 2023-as év elé

Grußwort der Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen

Liebe Leserinnen und Leser des LdU-Rundbriefes, liebe Freunde!

Am Übergang in das neue Jahr ist es gewohnt, für eine Zeit innezuhalten und kleine oder große Änderungen für die kommende Zeit vorzunehmen. Es ist sinnvoll und hilfreich, eine Bilanz zu ziehen, Erfahrenes wertzuschätzen und über das Weitere Gedanken zu machen.

Das haben wir – Mitglieder der Vollversammlung, Regionalbüro- und Institutionsleiter, Mitarbeiter der Geschäftsstelle – in der letzten Klausurtagung im November auch gemacht: Die ersten drei Jahre der Wahlperiode wurden ausgewertet, Potenziale für die kommenden zwei Jahre festgelegt und diskutiert, worin unsere besondere Berufung liegt.
Letztes Jahr habe ich Sie, liebe Freunde zur Zuversicht aufgerufen, was das neue Jahr betrifft. Zur Zuversicht die Besserung der gesundheitlichen Lage betreffend und auch zur Zuversicht, was die Zukunft unserer Volksgruppe angeht. Keiner von uns hat geahnt, dass uns andere Schwierigkeiten belasten werden: ein Krieg in unserer unmittelbaren Nähe, eine Energiesituation, die kaum zu bewältigen ist, dass Menschen mit Existenzproblemen kämpfen, wobei diese im 21. Jahrhundert schon Vergangenheit sein sollten.

Trotz allem

können wir ein erfolgreiches Jahr hinter uns lassen, auch wenn mit vielen Konflikten, einem rasanten Arbeitstempo, zahlreichen Veranstaltungen und Gedenkfeier, die dazu berufen waren, unser Dasein vor der Öffentlichkeit und unsere Gemeinsamkeit unter uns zu stärken.
Die Jahre 2022 und 2023 stehen im Zeichen des Gedenkens an die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn, die Reihe der Ortschaften, die ein Denkmal zu dieser Etappe unserer Geschichte geschaffen haben, hat sich erweitert. Die von der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Gerlingen organisierte Kulturtagung hatte ebenfalls diese Zeitspanne als Thema. Durch die Vorträge der zwei Referenten – Martha Fata von der Universität Tübingen und Maria Erb vom Ungarndeutschen Forschungsinstitut an der ELTE – wurde der Grundgedanke der Vereinbarung zwischen der LdU und LDU unterstrichen, nämlich: „dass über 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der damit einhergehenden unterschiedlichen Entwicklung der Volksgruppe die beiden Teile der Ungarndeutschen immer noch zusammengehören“.

Durch eine Reihe von Gedenkveranstaltungen konnte in vielen Orten der Bogen von der Ansiedlung bis hin zur Vertreibung geschaffen werden.

Nun heißt es aber, weiter zu schauen…

Als für unsere Zukunft wichtigstes Moment möchte ich die Neubearbeitung unserer Strategie erwähnen. In fünf Arbeitsgruppen – Politik, Bildung, Kultur, Kommunikation und Jugend – sind engagierte Mitglieder unserer Volksgruppe tätig, die Projekte entwickeln und durchführen, um die festgelegten Ziele zu erfüllen: regelmäßige Komitatsveranstaltungen mit Teilnahme des Parlamentsabgeordneten und der Mitglieder der Vollversammlung, Entwicklung von Sprachvermittlungsmodellen für ungarndeutsche Kindergärten, Förderung des Gebrauchs der deutschen Sprache in den Schulen und die verstärkte und konsequente Darstellung des ungarndeutschen Charakters der jeweiligen Bildungseinrichtung. Zwei neue Projekte werden im Rahmen der Kulturstrategie entwickelt: ein Gesangs- und Musikwettbewerb für ungarndeutsche Schülerinnen und Schüler sowie eine Publikation für Bildungseinrichtungen mit Volksliedern für bestimmte Altersgruppen. Beide Projekte stehen im Zeichen der Authentizität und Qualität. Geplant sind weiterhin eine Initiative zur Einbindung junger Menschen in die Arbeit der örtlichen deutschen Selbstverwaltungen, sowie ein landesweiter Online-Veranstaltungskalender. Im Bereich Kommunikation schweben uns drei Projektideen vor: eine Kommunikationskampagne anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn; eine Reihe von Imagefilmen zu zentralen Bereichen des ungarndeutschen öffentlichen Lebens sowie eine Podcast-Reihe, die die Möglichkeit bietet, Themen und deren Hintergründe ausführlich zu diskutieren.

Auch im Bereich Bauinvestitionen

können wir Erfolge verbuchen: Übergabe des renovierten Deutschen Hauses in Wesprim, Durchführung der ersten Etappe und Start der zweiten Etappe der Dach-Sanierung am Friedrich-Schiller-Gymnasium, Vorbereitung der Bauarbeiten am Deutschen Nationalitätengymnasium in Budapest und am Lenau Haus in Fünfkirchen.

Im Jahr 2022

waren für uns Ungarndeutsche zwei Ereignisse, deren Wichtigkeit ich gar nicht genug betonen kann, von grundlegender Bedeutung: die Wahl eines Abgeordneten ins ungarische Parlament und die Volkszählung. Bei Beiden hatten wir die Möglichkeit, zu unserer Herkunft, Sprache und Bindung zu stehen. Es ist uns erneut gelungen, das Parlamentsmandat zu erreichen, die Ergebnisse der Volkszählung werden zeigen, ob wir unserer Verpflichtung Ausdruck verleihen konnten und uns als Ungarndeutsche definiert haben.

Im Sinne unseres Mottos – Ungarndeutsch, Steh dazu!

– wünsche ich Ihnen, liebe ungarndeutsche Freunde ein erfolgreiches Jahr 2023!

Ibolya Hock-Englender, Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen

Unser Bericht über den ungarndeutschen Kulturnachmittag in Wikitsch

Binnenhof des neulich rekonstruierten Nationalitätenmuseums in Wikitsch / Bácsbokod

Az MNÖ elnökének évnyitó köszöntője

Kedves Olvasók, Kedves Barátaim!


Az új évbe való átmenetkor szokás egy kis szünetet tartani, és kisebb-nagyobb változtatásokat megfogadni az elkövetkező időszakra. Ilyenkor időszerű számot vetni, értékelni a tapasztalatokat, és elgondolkodni azon, hogy vajon mi vár ránk.

Ezt tettük mi – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közgyűlésének tagjai, regionális irodáinak és intézményeinek vezetői, hivatalának munkatársai – a legutóbbi, novemberi kihelyezett ülésünkön: értékeltük a választási ciklus első három évét, meghatároztuk a következő két esztendő lehetőségeit, és megvitattuk, hogy miben rejlik a mi különleges hivatásunk.

Tavalyi újévi köszöntőmben arra kértem Önöket, kedves barátaim, hogy bízzanak az új évben: az egészségügyi helyzet javulásával és a népcsoportunk jövőjével kapcsolatban is. Egyikünk sem sejtette, hogy újabb nehézségekkel kell majd szembenéznünk: a közvetlen közelünkben dúló háborúval, az alig kezelhető energetikai válsággal és egzisztenciális problémákkal küzdő emberekkel, miközben ez a 21. században már nem szabadna, hogy valóság legyen.

Mindezek ellenére

sikeres évet hagyhatunk magunk mögött: bár számos konfliktussal, de megnövekedett munkatempóval és sok-sok rendezvénnyel, megemlékezéssel, amelyek mind a nyilvánosság előtti létezésünkre és a közösségünkön belüli összetartozás-érzésre hívták fel a figyelmet.

2022 és 2023

a magyarországi németek betelepülésének emlékévei; bővült azon települések száma, amelyek emlékművet állítottak történelmünk e szakaszának. A Magyarországról Származó Németek Szövetsége (LDU – Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn) által szervezett, Gerlingenben megtartott kulturális konferencia is ezt az időszakot tűzte ki témájául. A két előadó – Fata Márta (Tübingeni Egyetem) és Erb Maria (ELTE Magyarországi Németek Kutatóközpontja) – előadásai az MNOÖ és az LDU közötti megállapodás alapgondolatát hangsúlyozták, nevezetesen: „hogy több mint 70 évvel a második világháború befejezése után és a népcsoportunk ezzel járó eltérő útjai ellenére a magyarországi németség két része még mindig összetartozik“.
A megemlékezések sorozata révén sokhelyütt sikerült egyfajta ívet húzni a betelepüléstől az elűzetésig..

Ám most itt az ideje annak, hogy előre nézzünk…

A jövőnk szempontjából legfontosabb mozzanatként a stratégiánk átdolgozását szeretném megemlíteni. Nemzetiségünk számos elkötelezett tagja öt munkacsoportban – politika, oktatás, kultúra, kommunikáció és ifjúság – dolgozik az említett feladaton, projekteket dolgoznak ki és valósítanak meg a kitűzött célok elérése érdekében. Tervben van rendszeres megyei rendezvények szervezése a német nemzetiségi képviselőnk és a közgyűlésünk tagjainak részvételével. Nyelvoktatási modellek állnak kidolgozás alatt magyarországi német óvodák számára, cél a német nyelv iskolai használatának erősítése, az adott oktatási intézmény magyarországi német jellegének fokozott és következetes bemutatása.

A kulturális stratégia keretében két új projekt váza készült el: egy ének- és zenei verseny magyarországi német tanulók számára, valamint egy kiadvány létrehozása oktatási intézményeknek, amely népdalokat tartalmaz az egyes korosztályok számára. Mindkét projekt a hitelességre és a minőségre összpontosít. A tervek között szerepel továbbá egy a fiataloknak a helyi német önkormányzatok munkájába való bevonását célzó kezdeményezés, valamint egy országos online eseménynaptár létrehozása. A kommunikáció területén három projektötletünk van: egy kommunikációs kampány a magyarországi németek betelepülésének 300. évfordulója alkalmából; egy imázsfilm-sorozat a magyarországi német közélet központi területeiről; valamint egy podcast-sorozat, amely lehetőséget ad bizonyos fajsúlyos témák és azok hátterének részletes megvitatására.

Sikerekről számolhatunk be az építési beruházások terén is:

Megtörtént a felújított Veszprémi Német Ház átadása, a Friedrich Schiller Gimnázium tetőfelújításának első szakaszának végrehajtása és a második szakasz megkezdése, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és a pécsi Lenau Ház építési munkálatainak előkészítése.

2022-ben

két olyan esemény volt alapvető fontosságú számunkra, magyarországi németek számára, amelyek jelentőségét nem tudom eléggé hangsúlyozni: az országgyűlési választás és a népszámlálás. Mindkét alkalommal lehetőségünk nyílt arra, hogy kiálljunk származásunk, nyelvünk és kötődéseink mellett. Ismét sikerült parlamenti mandátumot szereznünk, a népszámlálás eredménye pedig megmutatja majd, hogy sikerült-e kifejeznünk elkötelezettségünket a magyarországi német közösség mellett.

„Magyarországi német vagy. Vállald!”

A már jól ismert mottónk szellemében sikeres 2023-as esztendőt kívánok Önöknek, kedves magyarországi német barátaim!

Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke