Regierungsverordnung über die Einkaufszeit der Senioren

Die älteren Generationen sind durch Corona viel mehr gefährdet als die Jüngeren — wurde heute im Rat für Seniorenangelegenheiten (Ung: Idősügyi Tanács) behauptet. Dementsprechend wurde die neue Regierungsverordnung erlassen:

An Werktagen, also von Montag bis Freitag dürfen im Zeitraum zw. 9.00-11.00 Uhr nur Senioren einkaufen. Also die jüngeren Generationen sind aus dem Einkauf — wie im Frühling — quasi ausgeschlossen.

An Wochenendtagen, also samstags und sonntags gilt zwischen 8.00-10.00 Uhr dasselbe.

Ministerpräsident Viktor Orbán betonte: Senioren ist es erlaubt, auch zu anderen Zeiten einzukaufen, wenn sie ihre Gesundheit nicht gefährdet sehen.

Besprechung des operativen Stabes

Diese Zeiträume sind in den Geschäften in Ungarn sowieso nicht frequentiert, so bringt diese Verordnung in das Leben der ungarischen Haushalte wahrscheinlich keine besondere Schwierigkeit.

Geschäftstypen:
– Lebensmittel,
– Apotheke, 
– Drogerie,
– Reinigungsmittel und Kosmetikwaren.

Altersgrenze: 65 Jahre, wie im Frühling.

Dementsprechend wird es häufig vorkommen, dass deshalb Ehepaare im genannten Zeitraum nicht gemeinsam einkaufen gehen dürfen.

Umfassendes Testen der Mitarbeiter im Schulbetrieb

Damit Grundschulen und Kindergärten vor Schließung gerettet werden, wird von dieser Woche an das Testen der dort Arbeitenden stattfinden. Wie der Ministerpräsident betonte, das Testen ist freiwillig und kostenfrei.

Der vollkommene Text auf Ungarisch der Verordnung im Regierungsgesetzblatt über Zeiträume für Senioren:
A Kormány 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/A. alcím címmel egészül ki:
„5/A. Időskorú honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések”

2. § Az R. 5/A. alcíme a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy
a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletet (a továbbiakban: élelmiszerüzlet),
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és
higiéniai papírterméket árusító) üzletet (a továbbiakban együtt: drogéria) és
c) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)
hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti időben, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben
látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, a drogériában és a gyógyszertárban hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra közötti
időben, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben (a továbbiakban: védett vásárlási idősáv) az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
9/B. § Az élelmiszerüzletet, a drogériát és a gyógyszertárat a 65. életévét betöltött személy a védett vásárlási
idősávon kívüli időszakban is szabadon látogathatja.”
3. § Az R. 22. § (2) bekezdésében az „a 9. § (2) bekezdése,” szövegrész helyébe az „a 9. § (2) bekezdése, 9/A. §
(2) bekezdése,” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Lajos Káposzta

Mehr Info und Übersetzung auch in Notfällen: 0036209466727

Unsere früheren Artikel über Pandemie