„Der Weg – Ungarndeutsche Zeitreise” – Egy társasjáték a hazai németségről

Das Gesellschaftsspiel der LdU ist erschienen

Nach langjähriger Arbeit konnte 2020 das ungarndeutsche Gesellschaftsspiel mit dem Titel „Der Weg – Ungarndeutsche Zeitreise“ in der Herausgabe der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen verwirklicht werden. Das Projekt wurde vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) gefördert. Das Spiel wurde von Ildikó Jencsik (Referentin der LdU für das Stipendienprogramm der Nationalitätenpädagogen) und Károly Radóczy (Jugendreferent der LdU) entwickelt und möchte grundsätzlich alle Generationen ab 13 Jahren ansprechen, aber Teile des Spiels können natürlich auch von Jüngeren gespielt werden.

Die Idee der Entwicklung eines ungarndeutschen Gesellschaftsspiels hatte Ildikó Jencsik bereits Anfang 2018, als sie damals noch ihre Grafikerausbildung machte. Sie wollte als Abschlussarbeit ein ungarndeutsches Gesellschaftsspiel machen, in dem die Spielfiguren 3D-gedruckte Trachtenfiguren sind. Das Muster dazu war die Schambeker Festtracht, die sie in ihrer Tanzgruppe selber auch trägt. Als Ergebnis entstand damals der handgefertigte Prototyp des Spiels, was sie als Abschlussarbeit vorstellte.

   Károly Radóczy erzählt über die ersten Schritte des Projekts: „Im Sommer 2018 besuchten wir Frau Ibolya Hock-Englender in Fünfkirchen, die damals als die für Bildungsangelegenheiten zuständige Beirätin der LdU tätig war, und stellten ihr den Prototyp vor. Ihr gefiel die Idee sehr und versicherte uns, dass sie hinter dem Projekt stehen wird und hilft, für die Verwirklichung in einer größeren Auflage finanzielle Unterstützung zu finden. Und dann begann die Vorbereitung des jetzigen Spiels, Vereinbarungen mit vielen Druckereien und eine lange Klärungsarbeit beim BMI.“

Anfang 2020 war das Spiel immer noch halbfertig, inhaltlich und auch am Design musste noch viel gearbeitet werden. Ein herzliches Dankeschön geht an die Lektoren (László Schindler, Ágnes Pesti-Amrein, Miklós Tencz und Ibolya Hock-Englender), die viel halfen, die Texte, die Fragen und die grafische Erscheinung zur endgültigen Form zu bringen.

„Ein Gesellschaftsspiel, das euch durch die guten und die schlechten Zeiten der Ungarndeutschen führt. Stellt euch vor, ihr lebt im 18. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands unter schwierigen Lebensbedingungen und plötzlich ergibt sich die Möglichkeit, in Ungarn ein neues Leben mit besseren Chancen anfangen zu können. Ihr steigt auf eine Ulmer Schachtel und macht den langen Flussweg in das Unbekannte…“ – steht an der Schachtel des Gesellschaftsspiels.

„Eine ungarndeutsche Zeitreise, die von der Ansiedlung bis zu den heutigen Tagen dauert. Wir glauben, dass es ein Spiel ist, das zum Nachdenken und zu interessanten Gesprächen zwischen Generationen führt und dabei auch viel Spaß macht“ – sagt Károly Radóczy.

Die Mitarbeiter der LdU hoffen darauf, dass dieses Jahr noch die Zeiten kommen, wo die Menschen einander wieder persönlich treffen dürfen. Wenn es der Fall wird, möchten sie regionale Spielabende organisieren, an denen das Spiel vorgestellt wird und die teilnehmenden deutschen Selbstverwaltungen ein Exemplar des Spiels kostenlos mit nach Hause nehmen können. So soll das Spiel durch die Selbstverwaltungen auch die Bildungseinrichtungen, Vereine und alle Ungarndeutschen erreichen, die damit spielen möchten.

Die Landesselbstverwaltung bittet hiermit die deutschen Selbstverwaltungen, diesen Online Fragebogen auszufüllen. Mit diesen Informationen können sie dann später schneller reagieren und möglichst viele solche Spielabende verwirklichen.

Zum Schluss möchte sich die LdU bei dem BMI für die großzügige Förderung bedanken und hofft darauf, dass wirklich viele Leute mit diesem innovativen Projekt erreicht werden können und dadurch die ungarndeutsche Gemeinschaft noch stärker wird.

Auszeichnung für Ungarndeutsche im Januar

„Az út – Magyarországi német időutazás“

Megjelent az MNOÖ magyarországi német társasjátéka

Több éves munkát követően 2020-ban megvalósulhatott a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kiadásában a „Der Weg – Ungarndeutsche Zeitreise” című magyarországi német társasjáték. A projektet a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma (BMI) támogatta. A játékot Jencsik Ildikó (az MNOÖ pályázati referense) és Radóczy Károly (az MNOÖ ifjúsági referense) alkották meg, és szeretnének vele alapvetően 13 éves kor felett minden generációt megszólítani, de természetesen a játék bizonyos részeit fiatalabbak is játszhatják. Radóczy Károly számol be a projektről.

Egy magyarországi német társasjáték megalkotásának ötlete már 2018 elején megszületett Jencsik Ildikó fejében, amikor még a grafikusképzését végezte. Vizsgamunkának egy magyarországi német társasjátékot szeretett volna készíteni, amelyben a bábuk 3D nyomtatott népviseletes figurák. Mintaként a zsámbéki ünnepi viselet szolgált, amelyet a tánccsoportjában maga is hord. Eredményként létrejött akkoriban a játék kézzel készített prototípusa, amit vizsgamunkaként be is mutatott.

Radóczy Károly így mesél a projekt első lépéseiről: – 2018 nyarán meglátogattuk Pécsett Englenderné Hock Ibolyát, aki akkoriban az MNOÖ oktatási tanácsnoka volt, és bemutattuk neki a prototípust. Nagyon tetszett neki az ötlet és arról biztosított minket, hogy a projekt mögé fog állni és segít, hogy nagyobb példányszámú kiadásra találjunk pénzügyi támogatást. És ekkor megkezdődött a mostani játék előkészítése, a megbeszélések több nyomdával és egy hosszantartó egyeztetés a BMI-vel.

2020 elején a játék még félkész állapotban volt, tartalmilag és a megjelenésén is sokat kellett még dolgozni. Óriási köszönet illeti a lektorokat (Schindler László, Amreinné Pesti Ágnes, Tencz Miklós, Englenderné Hock Ibolya), akik sokat segítettek a szövegeket, a kérdéseket és a grafikai megjelenést a végleges formába önteni.

„Egy társasjáték, amely a magyarországi németek jó és rossz időszakain vezet Titeket keresztül. Képzeljétek el, hogy a 18. században a mai Németország területén nehéz életkörülmények között éltek, és hirtelen adódik egy lehetőség, hogy Magyarországon új életet kezdhettek sokkal jobb esélyekkel. Felszálltok egy Ulmer Schachtelra és megteszitek a hosszú hajóutat az ismeretlenbe…“ – áll a társasjáték dobozán.

      – Ez egyfajta magyarországi német időutazás, amely a betelepítéstől egészen napjainkig tart. Hiszünk benne, hogy egy olyan játékot sikerült megalkotnunk, amely elgondolkodtat, generációk közötti érdekes beszélgetésekhez vezet, és emellett még jól is lehet vele szórakozni – mondja Radóczy Károly.

Az MNOÖ dolgozói remélik, hogy idén még lesz olyan időszak, amikor az emberek ismét személyesen találkozhatnak. Ha így alakul, szeretnének regionális társasjátékesteket szervezni, ahol a játékot bemutatják, és a résztvevő német önkormányzatok egy példányt ingyenesen haza is vihetnek. Így a játék eljuthat az oktatási intézményekbe, egyesületekhez is és minden magyarországi némethez, aki szeretne vele játszani.

Az országos önkormányzat ezúton kér minden német önkormányzatot, hogy töltsék ki ezt az online kérdőívet. Ezen információkkal aztán később gyorsabban tudnak a helyzetre reagálni, és remélhetőleg a lehető legtöbb ilyen estet meg is tudnak valósítani.

Végül szeretne az MNOÖ a BMI-nek köszönetet mondani a támogatásért és reméli, hogy ezzel az innovatív projekttel tényleg sok embert érhet el, többek között azzal a nem titkolt céllal, hogy a magyarországi német közösség még tovább erősödik.

MNOÖ

Naptár – Kalender 2021